Documentaire over het onderwijs van nu en straks

 

In Lessen voor Later geven leraren, bestuurders en specialisten binnen de sector hun visie op het onderwijs van toen, nu en later.

Het onderwijs onder de loep

In deze documentaire over het onderwijs van vroeger, nu en de toekomst worden uitdagingen waar de onderwijssector mee kampt uiteengezet. Ook wordt er vanuit verschillende invalshoeken ingezoomd op oplossingen. De focus van deze documentaire over het onderwijs ligt niet alleen op het lesgeven, maar ook op zaken als techniek, visies op onderwijs, de rol van het schoolgebouw en de directe omgeving.

‘Lessen voor Later’ is een productie van mediaproductiebureau #hekje en marketingbureau Daadkr8 uit Arnhem.

De praktijk aan het woord

Met deze documentaire over het onderwijs willen we een voorzet geven om te achterhalen hoe we kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving kunnen laten leren. Het doel van deze documentaire over het onderwijs is om betrokkenen bij de onderwijssector (ouders, leraren, beleidsmakers, bestuurders, leveranciers) nieuwe inzichten te bieden en de onderlinge dialoog te bevorderen over ontwikkelingen binnen de sector. In Lessen voor Later komen daarom veel verschillende betrokkenen aan het woord, die vanuit hun eigen ervaring en kennis een duit in het zakje doen.

Afleveringen